Pagina voor terugroepactie

Pagina voor terugroepactie

 

Op 31/07/2018 hebben we in België een terugroepactie in gang gezet voor bepaalde loten latexvrije Real Feeling en Natural Feeling condooms. Geen enkel ander product van Durex wordt geraakt door deze terugroepactie.

 

Over de terugroepactie

De veiligheid van onze klanten heeft altijd de hoogste prioriteit. Dit komt tot uiting in de strenge interne kwaliteitseisen die we aan onze producten stellen. Onlangs hebben we ontdekt dat een beperkt aantal loten eerder dit jaar geproduceerde latexvrije Real Feeling en Natural Feeling condooms niet voldoen aan de strenge eisen die we stellen aan dit product op het einde van de houdbaarheidstermijn.

Er is op dit moment geen verhoogd veiligheidsrisico voor de consumenten en slechts een beperkt aantal loten is hierdoor getroffen. In samenspraak met de toezichthouder, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), hebben we besloten de betrokken loten terug te roepen.

We verzoeken de consumenten om de latexvrije Natural Feeling condooms met de volgende lotnummers terug te brengen naar hun verkooppunt:
1000427074
1000438057
1000480305

We roepen consumenten op om de latexvrije Real Feeling condooms met de volgende lotnummers terug te brengen naar hun verkooppunt:sturen:
1000423840
1000433145
1000434066
1000444370

Het lotnummer staat vermeld op de onderzijde van de doosjes en op de afzonderlijke verpakkingen van de condooms. Zie afbeelding hieronder:

 

Voor vragen kunnen consumenten terecht bij de informatielijn van Durex :
00 32 (0)2 456 99 61.

We bieden onze excuses aan voor het ongemak dat dit mogelijk kan veroorzaken.

De terugroepactie van Real Feeling en Natural Feeling condooms heeft alleen betrekking op de bovengenoemde serienummers en raakt geen enkel ander product van Durex.

 

Retourneren en vergoedingen

Hebt u latexvrije Real Feeling of Natural Feeling condooms gekocht en staat een van de hierboven vermelde lotnummers op de verpakking, dan verzoeken wij u de resterende condooms in de originele verpakking terug te brengen naar de winkel waar u ze gekocht hebt. De volledige aankoopprijs wordt vergoed.

FAQs

 

1. Wat is precies het probleem met deze condooms?

Ons eigen testprogramma heeft aangetoond dat een beperkt aantal latexvrije Real Feeling en Natural Feeling condooms mogelijk niet voldoet aan de internationale ISO-norm gedurende de gehele shelf-life van het product. Er is dus op dit moment geen verhoogd risico voor de consumenten en slecht een bepekt aantal loten wordt geraakt. In België worden de latexvrije Real Feeling en Natural Feeling condooms met volgende lotnummers teruggeroepen:

Natural Feeling :
1000427074
1000438057
1000480305

Real Feeling :
1000423840
1000433145
1000434066
1000444370

Andere producten van Durex worden hierdoor niet geraakt.

 

2. Ik heb een doosje gekocht maar kan me niet herinneren waar. 
    Kan ik het hier terugbrengen?

U kan uw doosje terug inleveren in elk filiaal van de winkelketen waar u het gekocht heeft.

 

3. Ik heb een doosje gekocht maar al een paar condooms gebruikt.
Mag ik het pakje terugbrengen?
Krijg ik een vergoeding?

Er is geen enkel probleem. Indien op de verpakking een lotnummer uit de lijst hieronder staat, verzoeken wij u de resterende condooms Real Feeling / Natural Feeling in de originele verpakking terug te brengen naar het verkooppunt.


Natural Feeling :
1000427074
1000438057
1000480305

Real Feeling :
1000423840
1000433145
1000434066
1000444370

De aankoopprijs zal volledig vergoed worden in het verkooppunt.

 

4. Ik heb de verpakking weggegooid – hoe kan ik bepalen of mijn product is geraakt?

Wij verzoeken u de resterende latexvrije condooms Real Feeling / Natural Feeling terug te brengen naar het verkooppunt indien op de verpakking een lotnummer staat die in de lijst hieronder vermeld wordt:


Natural Feeling :
1000427074+F32
1000438057
1000480305

Real Feeling :
1000423840
1000433145
1000434066
1000444370

Het lotnummer staat vermeld op de onderzijde van het doosje en op de individuele verpakkingen van elk condoom.

 

5. Ik heb deze condooms recent gebruikt – is er een veiligheidsrisico voor mij?

Er is geen reden om je zorgen te maken. Deze latexvrije Real Feeling en Natural feeling condooms zijn veilig als je ze hebt gebruikt volgens de instructies. Uit voorzorg vragen we je de ongebruikte latexvrije condooms niet langer te gebruiken maar terug te brengen indien er op de verpakking een lotnummer staat uit de lijst hieronder:

Natural Feeling :
1000427074
1000438057
1000480305

Real Feeling :
1000423840
1000433145
1000434066
1000444370


Breng alle ongebruikte condooms naar je verkooppunt en we geven je de volledige aankoopprijs van de originele verpakking terug in het verkooppunt.

 

6. Ik heb een latexallergie, welke andere condooms moet ik gebruiken?

Er is een aantal latexvrije condooms op de markt. We roepen slechts een beperkt aantal specifieke lotnummers van latexvrije Real Feeling en Natural Feeling condooms terug. Alle andere latexvrije Real Feeling en Natural Feeling condooms zijn veilig als ze gebruikt worden volgens de instructies.

 

7. Hoe kan ik de producten teruggeven?
Wat krijg ik ervoor terug?

Breng de resterende latexvrije condooms Real Feeling / Natural Feeling in de originele verpakking terug naar het verkooppunt en daar krijgt u het aankoopbedrag terug:

 

Information last updated : 01/08/2018